Kůrovcová výstraha (13. 11. 2019)

Aktuální situace

Rojení je ukončeno. Za tepla se mohou objevit nové drtinky z úživných žírů kůrovců na napadených stromech. Ve stádiu larev je možná asanace odkorněním, ve stádiu kukel a brouků odkorněním na plachty s následným spálením kůry. Chemická asanace postřikem je neúčinná.

Dlouhodobá prognóza

Je nutné pokračovat ve vyhledávání stromů napadených kůrovcem v předchozím období a zajistit asanaci napadených stromů do konce března 2020.


!