Kůrovcová výstraha 

Aktuální situace (31. 8. 2020)

Brouci přecházejí do zimovací fáze, rojení končí. Chemická asanace postřikem nebo s přikrýváním hrání se stává neúčinnou, kůrovci většinou nepřijdou s postřikem do styku. Stromy napadené při druhém a sesterském rojení jsou stále aktivní a je nutné jejich zpracování.

Dlouhodobá prognóza

Budou se stále objevovat stromy napadené při letním rojení. Může docházet k přelézání kůrovců z horní části kmene nebo bezprostředního okolí a zavrtávání do spodní části kmene. Kontrola již zpracovaných ohnisek je proto nutná.


!