Kůrovcová výstraha 

Aktuální situace (28. 10. 2022)

Brouci ukončili letovou aktivitu. Díky práci datlovitých ptáků se objevují aktivní kůrovcové stromy napadené v předchozím období s loupající se kůrou.

Dlouhodobá prognóza

Napadené stromy zůstanou aktivní i po opadání jehličí a je nutné je zpracovat co nejdříve, nejpozději do jarního rojení.


!