Kůrovcová výstraha 

Aktuální situace (23. 9. 2021)

Rojení je ukončeno. 

Dlouhodobá prognóza

Naprostá většina kůrovcových stromů vzniklých v letošním roce zůstala aktivní a měla by být do jarního rojení asanována. Ohniska se budou nejčastěji objevovat podle kůry odlupované ptáky hledajícími potravu.


!