Kůrovcová výstraha 

Aktuální situace (20. 7. 2022)

Probíhá letní rojení. Při vysokých teplotách kůrovci napadají stromy především za ohnisky vzniklými při jarním rojení.

Dlouhodobá prognóza

Budou nadále vznikat kůrovcové stromy převážně uvnitř porostů.


!