loading
 • Kumulovaná výše odchytů:
 • do 500
 • 501-5000
 • 5001-10000
 • 10001-20000
 • 20001-30000
 • 30001-40000
 • 40001-50000
 • nad 50000
 • 1 počet míst v okrese

 

KŮROVCOVÉ INFO i letos získalo záštitu ministra zemědělství

Pro svůj praktický přínos lesnickému sektoru získal náš a váš projekt i pro rok 2017 záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky.
 
více

Zastita


méně

Proč se nezobrazuje odchytové místo v mapě?

Vážení respondenti, nedivte se, že se vám po vytvoření odchytového místa toto místo neobjeví ihned v mapě. Dojde k tomu totiž až ve chvíli, kdy vložíte první odchyt, i když třeba jen nulový. Pak se vám v mapě v přehledu odchytových míst v daném okrese vaše místo označí hvězdičkou.
 
více


méně

KŮROVCOVÉ INFO v roce 2017 - zapojte se i vy!

Projekt KŮROVCOVÉ INFO vstupuje do své druhé sezóny. Snahou tvůrců aplikace bylo zachovat její původní vzhled i systém obsluhy, a to i přes to, že mnoho funkcí doznalo výrazných změn. Například v systému registrace respondentů došlo k vývoji zcela nového rozhraní, pro další škůdce vznikly nové sekce, vytvořen byl také archiv odchytů v roce 2016.
 
více

Jaro je tu a sezóna aktivní ochrany proti kůrovcům a dalším hmyzím škůdcům začíná. Projekt KŮROVCOVÉ INFO vstupuje do druhého roku provozu. Aplikaci jsme vylepšili, rozšířili o další škůdce a připravili na přísun nových dat. Nyní ale potřebujeme především vás, respondenty, kteří pomohou plnit aplikaci daty – výšemi odchytů. Budeme velice rádi, pokud se do projektu opět zapojí ti, kteří byli registrováni už loni. Přivítáme ale také další, nové respondenty. Čím více se vás do projektu zapojí, tím větší vypovídající schopnost budou mít výsledky monitoringu.

Respondentem aplikace KŮROVCOVÉ INFO se může stát každý, kdo má přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského či l. lesklého do feromonových lapačů.

Respondent i jeho majetek (resp. jemu svěřený majetek) zůstávají zcela anonymní. U státních lesů (LČR, VLS) byla s vedením projednána podpora tomuto projektu a zapojení respondentů nic nebrání.

V roce 2016 probíhala registrace respondentů manuálně pomocí registračních formulářů. Od roku 2017 je spuštěn systém on-line registrace respondentů, což zefektivňuje práci jak samotným respondentům, tak i administrátorům. Bohužel kvůli této změně není možné využívat registrace z loňska. Každý respondent (loňský i nový) se tak musí do systému zaregistrovat znovu.

Registrace respondenta se provádí pomocí pole „Registrace" v horním menu na hlavní straně www.kurovcoveinfo.cz. Po zaregistrování obdrží respondent potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji, prostřednictvím nichž se může poprvé přihlásit do aplikace (položka v horním menu na hlavní straně – „Přihlášení"). Poté by měl respondent ve svém profilu sám vytvořit odchytová místa (charakterizovat lokalitu, kde se nachází sledovaný lapač). Zde si také zvolí škůdce, kterého na daném místě bude sledovat. V novém systému mohou respondenti v rámci jedné registrace obsluhovat odchytová místa v různých okresech.

Po vytvoření odchytových míst už nic nebrání tomu, aby se mohla začít vkládat data. Registraci i vkládání dat je možné díky přizpůsobení aplikace pro mobilní zařízení uskutečnit na počítači i na chytrých telefonech nebo tabletech. Odběry se provádí v intervalu 7–10 dnů. S odběry je vhodné začít tak, aby byl podchycen začátek rojení (doporučený termín zahájení je 15. 4.).

Systém registrace a nová podoba webu budou spuštěny na začátku dubna. V tuto dobu se tedy můžete začít registrovat. Veškeré návody a metodiky najdete na www.kurovcoveinfo.cz. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na níže uvedené kontakty.

Na spolupráci se těší administrátorky webu:

       Veronika Lukášová                                                   Tereza Malčánková

KI_Veronika                          KI_Tereza

www.kurovcoveinfo.cz

E-mail: kontakt@kurovcoveinfo.cz, tel.: 604 211 172


méně

Rozhovor s autory projektu KŮROVCOVÉ INFO

Na otázky k letošnímu provozu KŮROVCOVÉHO INFA odpovídají Jan Příhoda (JP) z Lesnické práce, s.r.o., a Petr Zahradník (PZ) z Lesní ochranné služby VÚLHM.
 
více

Jan Příhoda (Lesnická práce, s.r.o)              Petr Zahradník (Lesní ochranná služba)

prihoda_jan                           KI_Zahradnik

- Jak zpětně hodnotíte první rok provozu aplikace KŮROVCOVÉ INFO?

JP: V roce 2016 se podařilo pokrýt respondenty téměř všechny okresy v České republice. Celkem bylo provedeno a zaznamenáno 2 664 odchytů lýkožrouta smrkového na 178 odchytových místech a do projektu se zapojilo 131 respondentů. Právě ochota vlastníků a správců lesů a samotných respondentů zapojit se do tohoto projektu nás mile překvapila. Díky ní měli lesníci přehled o vývoji rojení v jednotlivých lokalitách a nadmořských výškách. Souhrnné analýzy dat prováděné Lesní ochrannou službou navíc předznamenávají některá zajímavá zjištění.
Jsme také rádi, že aplikace navzdory poněkud hektickému způsobu vzniku nezaznamenala v průběhu sezóny žádné výpadky a vznikly tak kontinuální řady odchytů.
Z reakcí partnerů projektu, respondentů, lesnické veřejnosti i mediální odezvy máme dojem, že aplikace má smysl, a budeme dále pracovat na jejím rozvoji.

PZ: Myslím, že kolega to vystihl velmi dobře. Opravdu nás těší pozitivní ohlas v lesnickém provozu, a to bez ohledu na typ vlastnictví. Zaznamenali jsme ho však také u orgánů státní správy na různých úrovních. Při kontaktech s kolegy z Polska a Slovenska jsme také zaznamenali dobrou odezvu, na Slovensku dokonce uvažují o podobném projektu, možná i ve spolupráci s námi. Velmi pozitivně tedy vnímáme podporu ze strany vlastníků lesů, bez jejichž pomoci bychom tento projekt nemohli uskutečnit, a podporu ministerstva, které celý projekt zaštítilo. Myslím, že se potvrdilo, že získané výsledky jsou pro všechny užitečné.

- Jedním z hlavních námětů od uživatelů aplikace po pilotním roce bylo rozšíření o další druhy lýkožroutů. Podařilo se KI rozšířit o nové škůdce?

PZ: I na základě zájmu lesnického provozu jsme nabídli možnost sledování dalších druhů hmyzích škůdců, i když to bylo spojeno s různými problémy. V první řadě jde o lýkožrouta severského, který je zejména na Moravě významným škůdcem. Zde jsou problémy spojeny především s vyhodnocováním odchytů, protože do feromonových lapačů nalétává i l. smrkový. Dalším druhem, který chceme sledovat, je lýkožrout lesklý, který v posledních letech působil větší problémy v našich lesích, a to v souvislosti s dlouhodobým suchem. Zde bude určitě zajímavým výstupem, jak se průběh rojení u jednotlivých druhů shoduje nebo liší. Kromě kůrovců chceme sledovat na vybraných lokalitách také průběh rojení chroustů – ch. maďalového, příp. chrousta obecného. Jsme si vědomi toho, že letošní rok na žádné lokalitě není rokem rojivým, ale chceme tuto metodu, založenou na využití světelných lapačů, odzkoušet, abychom byli schopni v příhodném čase tyto škůdce monitorovat a naplánovat správné načasování případných obranných opatření.

- S jakými dalšími novinkami vstoupí KŮROVCOVÉ INFO do druhé sezóny?

JP: Kromě zmíněného rozšíření o další škůdce jsme vyrobili odměrné nádobky se stupnicí pro měření odchytů lýkožrouta smrkového. Tyto odměrné nádobky obdrží každý registrovaný respondent zadávající odchyty zdarma a bude též možné jejich samostatné objednání. Pilotně bychom chtěli v letošním roce také vyzkoušet spojení vybraných odchytových míst s teplotními dataloggery pro analýzu vlivu teplot na bionomii škůdců. Tato fáze je ale technicky a finančně poměrně náročná, takže uvidíme, v jaké podobě a rozsahu se v letošním roce podaří propojení dataloggerů a odchytů realizovat.
Další z hlavních změn je výrazné zjednodušení registrace respondentů i odchytových míst a celkové zpříjemnění uživatelské obsluhy aplikace pro respondenty (odpadlo např. dvojí přihlašování pro respondenty s odchytovými místy ve dvou okresech).

PZ: Rádi bychom v letošním roce zprovoznili automatické vyhodnocování průběhu rojení, a to proto, aby bylo co nejdříve dostupné on-line. Je to jeden z cílů, který by měl umožnit i predikci začátku druhého, resp. třetího rojení. Pro predikci jarního rojení bude v následující sezóně důležité právě nasazení dataloggerů, které umožní vypočítat sumu efektivních teplot, na jejímž základě se dá začátek rojení s jistou přesností předpovědět.

- Jakým způsobem je KŮROVCOVÉ INFO financováno?

JP: Primární vývoj aplikace až po její spuštění v pilotním režimu financovala Lesnická práce, s.r.o. Ve chvíli, když již bylo možné ukázat konkrétní výstupu projektu, se podařilo získat podporu formou záštity ministra zemědělství Marina Jurečky a partnerství VLS ČR. Partnerem projektu jsou také Lesy ČR. Oba státní podniky umožnily zapojení personálu a podporu zaznamenáváme u mnoha dalších vlastníků a správců lesů. Ta je přislíbena i pro sezónu 2017. Výrobu odměrných nádobek podpořil PEFC Česká republika.


méně
 • MZ
 • Hlavní partner projektuVLS-1
 • LCR logo
 • AK
 • stora-enso1
 • PEFC1
 • CM_logo
 • APHA_logo
dot