loading
 • Kumulovaná výše odchytů:
 • do 500
 • 501-5000
 • 5001-10000
 • 10001-20000
 • 20001-30000
 • 30001-40000
 • 40001-50000
 • nad 50000
 • 1 počet míst v okrese

 

Vyhodnocení průběhu rojení l. smrkového - září 2016

Sledování rojení lýkožrouta smrkového v projektu Kůrovcové info v letošním roce dospělo ke svému závěru. Před konečným hodnocením celé sezóny ještě představujeme stručné zhodnocení stavu k začátku září.
 
více

První rojení
Celkové hodnocení průběhu rojení lýkožrouta smrkového na základě sběru dat respondentů ukazuje, že jeho rojení započalo v 18., resp. 19. týdnu a vrcholilo ve 20. až 22. týdnu. Nebylo to vždy v souladu s posunem dle nadmořských výšek, což bylo zřejmě ovlivněno lokalitou – její expozicí a do jisté míry i hustotou populace na dané lokalitě.

Druhé rojení
Druhé rojení bylo situováno do 26. týdne, což ve vyšších nadmořských výškách mohlo být spojeno s intenzivním sesterským rojením. V 31. týdnu je v některých krajích zaznamenán zdánlivý náznak začátku 3. rojení, který lze odůvodnit spíše rozvleklým průběhem 2. rojení, resp. je ovlivněno případným sesterským přerojováním. Toto je patrné zejména z celorepublikového hodnocení, v jednotlivých krajích se objevují různé posuny (které nejsou vždy v souladu s běžně zažitým schématem, že s narůstající nadmořskou výškou se rojení opožďuje).

Třetí rojení
Třetí rojení prokazatelně započalo v 37. týdnu. Nebylo sice nijak výrazné, odchyty byly ve feromonových lapačích relativně nízké, ale rojení bylo prokázáno i přímým sledováním v terénu, kdy na smrkových kmenech byli nalezeni čerstvě zavrtaní jedinci lýkožrouta smrkového se samicemi kladoucími vajíčka.
Začátek rojení na přelomu srpna a září je ovlivněn zejména dvěma faktory – průběhem počasí (teploty by měly překračovat 18 °C) a stavem vývoje populace (ve správné době, tj. koncem srpna, musí být dokončen vývoj druhé generace). Obě tyto podmínky byly letos na řadě lokalit splněny, a proto došlo k zahájení třetího rojení. K dokončení této generace dojde až před začátkem jarního rojení v příštím roce (vývoj pod kůrou probíhá i za teplot 7 °C a výše).

Dosavadní průběh rojení v ČR dle nadmořských výšek  (m n. m.)

KI_graf_zari

Průběh rojení se liší podle lokalit
Ze získaných údajů od respondentů je patrné, že průběh rojení je od lokality k lokalitě rozdílný a je ovlivněn řadou faktorů. To se projevuje i ve výstupech z jednotlivých krajů. Avšak v celorepublikovém vyhodnocení se tyto rozdíly stírají a trendy vývoje jsou patrnější.

Podrobné hodnocení bude následovat po ukončení letošního sledování.

Tým projektu KŮROVCOVÉ INFO


méně

Pomozte nám podchytit vliv teplého září na rojení kůrovců!

Vzkaz pro respondenty: počátkem září už jsme - přes pár teplých dní - považovali rojení kůrovců na většině území za ukončené a tomu odpovídá i velké množství nul, které jste vložili do aplikace. Vzhledem k tomu, že současné teplé období trvá daleko déle, než jsme všichni předpokládali, a teploty trhají rekordy, dovolili bychom si vás ještě požádat o další sledování lapačů.
 
více

Lesní ochranná služba nám nahlásila z několika lokalit v posledních dnech poměrně velké množství vylétnuvších brouků 3. generace a bylo by určitě užitečné ji podchytit celorepublikově.
Pokud tedy můžete a máte nějaké odchyty, prosím zaneste ještě nová data do aplikace.

Pokud už považujete své sledování za ukončené a kůrovci se vám - ani přes počasí posledních dnů - již nerojí, prosím vložte do aplikace jako poslední odběr nulu, to bude pro nás signál, že sezóna je pro vás ukončená. Dále již nevkládejte nic.


méně

Vyhodnocení průběhu rojení l. smrkového - srpen 2016

Ke svému konci se pomalu chýlí letošní kůrovcová sezóna a také pilotní sezóna projektu KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz), za jehož vznikem stojí Lesnická práce a Lesní ochranná služba VÚLHM. Ke konci srpna bylo v databázi aplikace přes 2 200 vložených odchytů z téměř 180 sledovaných lokalit od 131 respondentů.
 
více

Pokryto bylo více než 90 % okresů v ČR. Projekt podle všech předpokladů bude pokračovat i v příštím roce. V plánu je kromě vylepšení uživatelského komfortu rozšíření o další významné škůdce. Všem dobrovolným respondentům děkujeme za jejich zapojení a za dobrou spolupráci! Celý projekt stojí především na nich.

Celkové hodnocení průběhu rojení lýkožrouta smrkového ukazuje, že jeho rojení započalo v 18., resp. 19. týdnu a vrcholilo ve 20. až 22. týdnu, a to ne vždy s posunem dle nadmořských výšek (zde se zřejmě projevila expozice lokality a snad i hustota populace). Druhé rojení spadalo do 26. týdne, což v některých nadmořských výškách mohlo být spojeno s intenzivním sesterským rojením. V 31. týdnu je v některých krajích zaznamenán náznak 3. rojení, který je částečně patrný i z celkového grafu pro ČR, ale také z hodnocení v jednotlivých krajích (např. Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj a další). Naopak v Moravskoslezském kraji, který je jedním z krajů nejvíce postižených kůrovcem, druhé rojení spadalo do 28. a 29. týdne. S ohledem na průběh počasí je to poněkud překvapivé.

Dosavadní průběh rojení v ČR dle nadmořských výšek a krajů (m n. m.)

KI_graf_srpen

Tým KŮROVCOVÉHO INFA
E-mail: kontakt@kurovcvoveinfo.cz

 


méně

KŮROVCOVÉ INFO získalo záštitu ministra zemědělství

Projekt KŮROVCOVÉ INFO, za nímž stojí Lesnická práce a Lesní ochranná služba VÚLHM, získal prestižní záštitu ministra zemědělství Mariana Jurečky. Ministerstvo zemědělství ho podpořilo pro významný přínos lesnickému rezortu.
 
více

Ministr zemědělství Marian Jurečka (vlevo) a ředitel odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů MZe Petr Bureš (vpravo) při prezentaci KŮROVCOVÉHO INFA na setkání s novináři v Přibyslavi 22. 8. 2016.

KI_zastita_Jurecka_Bures_Silvarium

Hlavním partnerem projektu jsou Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Partnerem projektu jsou také Lesy ČR, s.p. a další vlastníci a správci lesů.


méně
 • MZ
 • Hlavní partner projektuVLS-1
 • LCR logo
 • AK
 • stora-enso1
 • PEFC1
 • CM_logo
 • APHA_logo
dot