loading
 • Kumulovaná výše odchytů:
 • do 500
 • 501-5000
 • 5001-10000
 • 10001-20000
 • 20001-30000
 • 30001-40000
 • 40001-50000
 • nad 50000
 • 1 počet míst v okrese

 

KŮROVCOVÉ INFO v roce 2024 již běží

V letošním roce proběhlo první rojení díky vysokým teplotám v jarním období v nižších polohách téměř o měsíc dříve než bývá v posledních letech běžné, tj. již kolem poloviny března. Následovalo prudké a výrazně ochlazení a letová aktivita lýkožrouta smrkového se přibližně na dva týdny zastavila. Teprve po opětovném zvýšení teplot na přelomu dubna a května jarní rojení pokračovalo a ve středních a vyšších polohách teprve začalo. Pokud počasí umožnovalo letovou aktivitu l. smrkového, bylo pak velmi intenzivní. Sdílení Vašich odchytů nám pomůže zmapovat situaci lokálněji.
 
více


méně

KONEC SLEDOVÁNÍ letu lýkožrouta smrkového 2023

Děkujeme všem aktivním respondentům za poskytování cenných dat o výši odchytů lýkožrouta smrkového v roce 2023 a těšíme se na další sezónu!
 
více


méně

KŮROVCOVÉ INFO pro rok 2023 spuštěno, zapojte se opět i vy

I v letošním roce je spuštěn projekt KŮROVCOVÉ INFO. Přestože byl rok 2022 oproti předchozímu roku opět příznivější a došlo k dalšímu poklesu evidovaného kůrovcového dříví na smrku cca o 1/3 oproti roku 2021, kůrovcová kalamita stále není u konce (stále jsme na trojnásobku historicky největších kalamit v rámci jednoho roku) a monitoring je důležitým nástrojem pro správné načasování obranných opatření. Výsledky ze shromažďovaných dat rovněž přispívají k dalším poznatkům o kalamitním šíření lýkožroutů v celém průběhu jejich gradace. Čím více lesníků se do projektu zapojí, tím větší bude vypovídací schopnost monitoringu. Díky vaší společné snaze můžete na mapě sledovat, kde a v jaké intenzitě rojení a šíření kůrovců stále probíhá a včas se připravit. Do jisté míry můžete získat informace od "svých sousedů" a porovnat si celkovou situaci v kontextu dané oblasti.
 
více

I v letošním roce je spuštěn projekt KŮROVCOVÉ INFO. Přestože byl rok 2022 oproti předchozímu roku opět příznivější a došlo k dalšímu poklesu evidovaného kůrovcového dříví na smrku cca o 1/3 oproti roku 2021, kůrovcová kalamita stále není u konce (stále jsme na trojnásobku historicky největších kalamit v rámci jednoho roku) a monitoring je důležitým nástrojem pro správné načasování obranných opatření. Výsledky ze shromažďovaných dat rovněž přispívají k dalším poznatkům o kalamitním šíření lýkožroutů v celém průběhu jejich gradace. Čím více lesníků se do projektu zapojí, tím větší bude vypovídací schopnost monitoringu. Díky vaší společné snaze můžete na mapě sledovat, kde a v jaké intenzitě rojení a šíření kůrovců stále probíhá a včas se připravit. Do jisté míry můžete získat informace od "svých sousedů" a porovnat si celkovou situaci v kontextu dané oblasti.


Proto se i letos staňte respondentem KŮROVCOVÉHO INFA – do projektu se mohou zapojit respondenti z let minulých, a samozřejmě uvítáme i zcela nové. V obou případech je potřeba pro letošní rok provést novou registraci. Respondentem aplikace KŮROVCOVÉ INFO se může stát každý, kdo má přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského či l. lesklého do feromonových lapačů. Zapojení je čistě dobrovolné, anonymní a bez nároku na finanční odměnu.

Sledujte kůrovcovou výstrahu

Sezóna aktivní ochrany proti kůrovcům se blíží s předpokládaným začátkem rojení podle dlouhodobé prognózy zhruba po 24. dubnu. Základní návod pro obranná opatření v podobě „KŮROVCOVÉ VÝSTRAHY" je součástí hlavní strany projektu KŮROVCOVÉ INFO (oranžové okno na hlavní straně u mapy) a i v letošním roce bude odborníky na ochranu lesa stále průběžně aktualizován podle vývoje situace.
Registrace respondenta

Registrace respondenta se provádí pomocí pole „Registrace" v horním menu na hlavní straně www.KUROVCOVEINFO.cz. Po zaregistrování obdrží respondent potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji, prostřednictvím nichž se může poprvé přihlásit do aplikace (položka v horním menu na hlavní straně – „Přihlášení"). Poté by měl respondent ve svém profilu sám vytvořit odchytová místa (charakterizovat lokalitu, kde se nachází sledovaný lapač). Zde si také zvolí škůdce, kterého na daném místě bude sledovat. V rámci jedné registrace respondenti mohou obsluhovat odchytová místa v různých okresech.
Po vytvoření odchytových míst už nic nebrání tomu, aby se mohla začít vkládat data. Registraci i vkládání dat je možné uskutečnit na počítači i na chytrých telefonech nebo tabletech. Odběry se provádí v intervalu 7–10 dnů, ale lze je vkládat i zpětně či hromadně. S odběry je vhodné začít tak, aby byl podchycen začátek rojení.
Děkujeme, že se zapojíte i letos!

Tým KŮROVCOVÉHO INFA


méně

Ukončení monitoringu a závěrečné vyhodnocení projektu KŮROVCOVÉ INFO za rok 2022

Vážení respondenti KŮROVCOVÉHO INFA, další sezona monitoringu rojení kůrovců na portále www.KUROVCOVEINFO.cz již skončila. Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaše zapojení, úsilí i čas, který jste projektu věnovali. Celkem se letos zapojilo 60 uživatelů sledujících 129 odchytových míst s 1 174 záznamy odchytů. Závěrečné výsledky šetření naleznete zde nebo v prosincovém čísle odborného časopisu Lesnická práce.
 
více

Vážení respondenti KŮROVCOVÉHO INFA,

sezona monitoringu rojení kůrovců v roce 2022 na portále www.KUROVCOVEINFO.cz již skončila. Rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaše zapojení, úsilí i čas, který jste projektu věnovali. Celkem se letos zapojilo 60 uživatelů sledujících 129 odchytových míst s 1 174 záznamy odchytů. Závěrečné výsledky šetření naleznete zde nebo v prosincovém čísle odborného časopisu Lesnická práce.

Budeme rádi, když se do monitoringu zapojíte i v roce 2023, a povíte o projektu svým kolegům či známým, kteří mají přístup k odchytům lýkožrouta smrkového, l. severského nebo l. lesklého do feromonových lapačů. Čím více respondentů se do projektu zapojí, tím větší vypovídající schopnost budou mít výsledky sledování a jejich následné zpracování odborníky na ochranu lesa. I tento rok budete moci zažádat o odměrné nádobky s ryskou na odpočet kůrovců zdarma, aby Vaše měření byla časově i technicky přívětivější.

Přejeme Vám všechno nejlepší v novém roce a těšíme se na Vás při začátku nové sezony.
Tým KŮROVCOVÉHO INFA


méně
 • MZ
 • Hlavní partner projektuVLS-1
 • LCR logo
 • AK
 • stora-enso1
 • PEFC1
 • CM_logo
 • APHA_logo
dot